De Asbestos Diseases Foundation of Australia vraagt aandacht voor mensen die in het verleden door verbouwing aan eigen huis aan asbest zijn blootgesteld en daardoor nu ziek worden. Zij worden de derde golf asbestslachtoffers genoemd. Ook vrouwen zijn hiervan het slachtoffer, gezien de toename van het aantal vrouwen met mesothelioom in Australie. Volgens de Australische regering krijgen op dit moment jaarlijks 500 mannen en 100 vrouwen de diagnose mesothelioom. Naar schatting zal dit toenemen tot totaal 900 in 2020. Bron: AAP Newsfeed, 25 november 2012.