Het Australische Agentschap voor Asbestos Safety and Eradication schat dat vanaf 2015 tot 2100 meer dan 19.000 Australiërs de ziekte mesothelioom zullen krijgen. Bij 58% zal de oorzaak liggen in werk in de asbestmijnbouw en industriële productie. 42% (de derde golf) heeft andere bronnen, met name in de bouw en renovatie van huizen. Het aandeel van deze laatste groep neemt geleidelijk toe. Bron: Asbestos Safety and Eradication Agency, mei 2016.