Eind augustus heeft de Australische regering een plan gelanceerd om de schadelijke effecten van asbest op nationaal niveau tegen te gaan. Belangrijkste strategie daarbij is voorkomen van risico’s door bewustwording te verhogen, het ontwikkelen van goede voorbeelden voor verwijdering en beheer en het stoppen van import. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 31 augustus 2015