In Australie is veel aandacht voor een mogelijke derde golf asbestslachtoffers die mesothelioom zou krijgen door renovatie of sloop van gebouwen. Armstrong meldt dat nog onduidelijk is of er sprake is van een derde golf en zo ja welke omvang deze dan heeft. Bron: Armstrong, B. & Driscoll T (2016)