De regering van de deelstaat New South West Australie heeft het advies van een juridische commissie afgewezen om het claimrecht van asbestslachtoffers naar hun nabestaanden uit te breiden. De regering kan het advies niet opvolgen omdat in 2006 met multinational James Hardie bij de oprichting van het asbestcompensatiefonds is afgesproken dat de reikwijdte van het claimrecht voor asbestslachtoffers niet via wetgeving uitgebreid gaat worden. De juridische commissie had geadviseerd nabestaanden dit recht te geven tot een jaar na het overlijden van het slachtoffer. Verder had de commissie aanbevolen het wettelijk precedent, bekend als het Strikwerda principe, af te schaffen. Het Strikwerda principe regelt dat smartegelduitkeringen aan slachtoffers zelf later van een eventuele vergoeding aan nabestaanden kan worden afgetrokken. Bron: Sydney Morning Herald, 12 mei 2012.