In een zaak van een man die gerookt heeft en via zijn werk aan asbest is blootgesteld, oordeelt het Australische Hooggerechtshof dat het niet voldoende is uitsluitend aan te tonen dat de blootstelling aan asbest het risico op longkanker heeft verhoogd.
Duidelijk moet zijn dat de asbestblootstelling op zichzelf een oorzaak van de longkanker is geweest. Het Hooggerechtshof is het niet eens met de aanpak van de lagere rechter die alle betrokken partijen proportioneel aansprakelijk achtte. Op basis van epidemiologische studies had de lagere rechter geconcludeerd dat de longkanker voor 67% door roken zou zijn veroorzaakt en voor 23% door asbestblootstelling alleen of in combinatie met roken. Bron: Mondaq Business Briefing, 8 maart 2010.