Slechts de helft van de Australische asbestslachtoffers met mesothelioom krijgt behandeling met het medicijn Alimta vergoed. Het hangt af van het gebied waarin men woont. Bron: The Advertiser, 29 augustus 2007