Australië wordt geconfronteerd met een nieuwe golf asbestslachtoffers die in toenemende mate uit vrouwen bestaat. Het gaat o.a. om mensen die als kind ongeveer 40 jaar geleden met asbest in aanraking zijn geweest toen hun ouders hun huizen renoveerden: huizen die vol asbest zaten. Bron: Australia&rsquo.s news network, 20 oktober 2007. Meer http://www.news.com.au