Er komt een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen, en voor agrarische ondernemers wordt het ook fiscaal nog aantrekkelijker gemaakt om de sanering van asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnecollectoren. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) sluit daarover een Green Deal met landbouworganisatie LTO, meldt hij begin juni aan de Tweede Kamer. Atsma hoopt dat de gunstige regelingen voor zonne-energie eraan bijdragen dat er een versnelling komt in het opruimen van oude asbestdaken op agrarische bedrijfsgebouwen. Nederland telt naar schatting nog een oppervlakte van 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken en gevelpanelen. Driekwart daarvan ligt op agrarische bedrijfsgebouwen. Met name wanneer de verwering van het materiaal toeslaat, kan dit een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Bron: rijksoverheid.nl, 7 juni 2012.