Sinds 1997, vier jaar later dan Nederland, is het gebruik van asbest in Polen verboden. Asbestfabrieken zijn vanaf dat moment gesloten. Uit het Centrale Register voor Beroepsziekten blijkt dat tussen 2001 en 2014 2726 mensen een asbestgerelateerde beroepsziekte hebben gekregen. In 2000 introduceerde Polen een screeningsprogramma, genaamd Amiantus, gericht op voormalige arbeiders van asbestverwerkende fabrieken. Dit programma bood periodiek medisch onderzoek en gratis toegang tot medicijnen en behandelingen voor asbestziekten. De gemiddelde latentietijd is ca. 40 jaar dus het programma zal de komende jaren nog nodig zijn. Swiatkowska beschrijft de Poolse ervaring met dit programma.