Onderzoek naar asbestblootstelling thuis wijst op een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom bij huisgenoten van mensen die een hoog-asbestrisicoberoep hadden waarin blootstelling aan amfibool asbest of gemengde asbestsoorten voorkwam. Zij namen de asbest in hun werkkleding mee naar huis. Er zijn geen kwantitatieve gegevens over de asbestconcentratieniveaus waaraan deze huisgenoten zijn blootgesteld, aldus een overzichtsstudie van Goswami. Bron: Goswami, E. e.a. (2013).