Beroepsmatige blootstelling aan asbesthoudende auto-onderdelen zoals remmen, koppelingen en pakkingen hebben geleid tot een verhoogde incidentie van asbestgerelateerde ziekten onder automonteurs. Langdurig onderzoek onder een grote groep automonteurs in Denemarken vond bij deze groep wel een hoger dan gemiddeld risico op asbestose, maar niet op mesothelioom.  Thomsen, R.W. e.a. (2021)