Schipperijn denkt dat asbestwarmhoudplaatjes mogelijk de asbestblootstellingsoorzaak zijn voor gevallen van mesothelioom waarbij geen andere oorzaak gevonden is. Asbestwarmhoudplaatjes waren ruim 50 jaar geleden volop in omloop en werden soms z&oacute. intensief gebruikt dat daar centraal gaten in vielen. Niet denkbeeldig is dat daarbij asbeststof in het keukenmilieu terechtkwam. Dit als commentaar op de in Goor vastgestelde extra incidentie van pleura mesothelioom bij vrouwen, waar bij 8 van de 22 (36%) geen oorzaak kon worden vastgesteld. Bron: Schipperijn, A.J.M. (2007). Milieublootstelling aan asbest in de regio Goor vastgesteld als oorzaak van maligne pleuramesothelioom bij vrouwen. Commentaar. Ntvg, 15 december.151(50), p. 2810.