In antwoord op SP-kamervragen meldt staatssecretaris Mansveld (I & M) dat het zo snel mogelijk systematisch asbestvrij maken van Nederland bereikt kan worden door middel van het risicogerichte beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit beleid is er op gericht om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbestvezels. Het beleid richt zich op drie hoofdlijnen: (1)Aanpak van de bron: het gebruik van asbest is verboden sinds 1994. (2)Situaties aanpakken waarbij asbestvezels in het milieu terecht kunnen komen: uitfasering van asbesthoudende remvoeringen, saneren van asbestwegen en het asbestdakenverbod per 2024. (3)Waar asbest nog veilig vastzit, is er geen noodzaak tot directe sanering. Dit speelt met name in gebouwen. Zodra er wordt gerenoveerd, verbouwd of gesloopt, moet worden geïnventariseerd zodat precies in kaart is waar het asbest zit en hoe het asbest verantwoord kan worden verwijderd. Bron: brief Tweede Kamer d.d. 26 augustus 2015.