Een nieuw asbestvolgsysteem moet leiden tot een veilige en verantwoorde verwijdering van asbest en merkbaar minder regeldruk in de asbestsector.