De asbest van het schip de Otapan wordt in Rotterdam door het bedrijf Koole verwijderd. Voormalig staatssecretaris Van Geel schat de totale kosten inclusief het slepen naar en van Turkije op 4,5 miljoen euro. Dit is meer dan hij eerder had begroot. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de sanering van de Otapan. Bron: Brief aan Tweede Kamer d.d. 8 februari j.l. Meer http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16541