Elk jaar overlijden in Teheran (Iran) 4 tot 5000 mensen door zware luchtvervuiling, aldus het Iraanse Ministerie van Gezondheid. De asbestconcentratie in de lucht is in Teheran 500-1000x groter dan in schone wereldsteden. Een belangrijke reden is het gebrek aan richtlijnen voor de uitstoot in het verkeer en voor de productie van auto’s. Bron: Iran Economy News, 29 oktober 2012.