Volgens het Belgische tijdschrift Knack zijn voormalige asbestbedrijven uit de wind gezet opdat ze niet, zoals sommige Amerikaanse multinationals, op de fles zouden gaan ten gevolge van schadeclaims (Knack d.d. 26/10/2011). Slachtoffers met longvlies- of buikvliesmesothelioom die een relatief lage schadevergoeding krijgen van het Asbestfonds kunnen de asbestbedrijven niet voor de rechtbank dagen. Het fonds betekent evenmin een financiele aderlating voor de ex-asbestindustrie, aangezien het voor de helft met overheidsfondsen wordt gefinancierd en voor de helft met een klein percentage van de sociale lasten die alle bedrijven in Belgie betalen.