Per 1 januari 2018 is alle gebruik van asbest in Taiwan verboden. Wu beschrijft de ontwikkelingen die tot dit besluit hebben geleid. Furuya beschrijft de ontwikkelingen die leidden tot het asbestverbod in Japan in 2006.