Eind 2011 wordt in Israel een totaalverbod ingevoerd op alle vormen van asbestgebruik. Volgens de nieuwe wet moet de komende 10 jaar bovendien de asbestvervuiling verwijderd gaan worden. Dit volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’. In Israel is dat vooral het bedrijf Eitanit, verantwoordelijk voor de voormalige asbestfabriek in West-Galilea van 1952-1997. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 15 maart 2011.