De rechtbank in Den Bosch oordeelt in een uitspraak op 27 november dat het onhoudbaar is dat de Raad voor Accreditatie geen openheid van zaken geeft bij asbesttoezicht.
De Raad is niet onafhankelijk, noch onpartijdig bij toezicht op laboratoria die asbestsaneringslocaties veilig verklaren. Dit leidt volgens asbestsaneerder Jan Horyon tot onveilige situaties na asbest verwijderen. De Nationale Ombudsman oordeelde eerder dit jaar al dat de Raad meer transparant moet zijn. Het is een bestuursorgaan dat in opdracht van het Ministerie van SZW toezicht uitvoert op laboratoria. Bron: asbestenbouw.com, 10 december 2012.