Zodra de Amerikaanse rechter dit goedkeurt, zal Philips 678 miljoen euro in een fonds storten, dat claims door en namens de 14.000 asbestslachtoffers van dochter TH Agriculture & Nutrition (Than) verder zal afwikkelen