Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepel van woningcorporaties Aedes moet het asbeststelsel opnieuw tegen het licht worden gehouden. Aanpassingen binnen het bestaande stelsel, zoals het ministerie van SZW voorstelt, zijn onvoldoende. Het huidige asbeststelsel werkt onvoldoende door belangenverstrengelingen, aldus Aedes.De VNG vindt dat de marktwerking in de asbestsector te ver is doorgevoerd, waardoor de overheid het nakijken heeft. Al jaren zijn er te veel overtredingen. De partijen die de problemen bij de wortel moeten aanpakken, hebben het minst belang bij ingrijpen omdat zij niet onafhankelijk genoeg zijn. Bron: vng.nl, 13 oktober 2020; Aedes, 15 oktober 2020