Alle mesothelioompatiënten die ziek zijn geworden door het inademen van asbest, hebben recht op het nieuwe geneesmiddel Alimta.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de FNV verzekerd dat deze patiënten nooit om niet-medische redenen het geneesmiddel geweigerd mag worden. Mocht dit wel gebeuren, dan kan de patiënt met zijn zorgverzekeraar naar het betreffende ziekenhuis stappen.

Bron: FNV e-Magazine, 27 april 2005, jaargang 6, nummer 17.

Meer http://www.fnv.nl/nieuws/renderer.do/clearState/true/menuId/9028/returnPage/8886/