De Asbestslachtoffers Vereniging Nederland heeft interviews met slachtoffers en enkele deskundigen op haar website gezet. Direkteur IAS Jan Warming licht de werkwijze van het IAS toe. Bron: AVN, juli 2018