Driekwart van de oud-werknemers met de asbestziekte mesothelioom wordt geconfronteerd met verjaring als ze aanspraak maken op een schadevergoeding. ‘Onwenselijk’, vindt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Minister Asscher vraagt het IAS eerst zelf oplossing te vinden. Hoe oordeelt straks de Hoge Raad in cassatie? Bron: vakblad Arbo, september 2016