Verschillende media berichten half januari op basis van informatie van het programma Zembla dat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) sinds 2000 38 meldingen van bakkers met asbestkanker zou hebben gehad. Deze informatie was niet juist. Het IAS heeft van 2005 t/m 2012 drie aanvragen van mesothelioompatiënten gehad die volgens eigen verklaring in de broodindustrie of bakkerijsector zeker aan asbest waren blootgesteld. 28 aanvragers hadden verklaard dat zij in 35 dienstverbanden in de broodindustrie of bakkerijsector mogelijk aan asbest waren blootgesteld of wisten niet meer of ze daar of elders met asbest in aanraking zijn geweest. Deze informatie is afkomstig uit de IAS Monitor op de website van het IAS.   

 Op basis van deze informatie kan niet geconcludeerd worden dat de broodindustrie of bakkerijsector relatief veel asbestslachtoffers heeft veroorzaakt. Hiervoor zou eerst een vergelijking moeten worden gemaakt van het aantal mensen dat in de betreffende sector gedurende de periode van blootstelling werkzaam was. Asbest is als brandwerende toepassing met name in de industrie en bouw en installatie gebruikt en heeft in deze sectoren, onder de mensen die met het materiaal werkten, mesothelioom veroorzaakt. Het gaat hier om blootstellingen die normaal gesproken tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Het duurt tientallen jaren voordat men ziek wordt. Verder zijn onder de 28 aanvragers die misschien in de broodindustrie of bakkerijsector zijn blootgesteld mogelijk ook andere bronnen van asbestblootstelling aanwijsbaar. Veel mensen zijn in het verleden vaker, op verschillende manieren,in verschillende functies en in verschillende sectoren met asbest in aanraking geweest. Een optelsom van blootstellingen komt regelmatig voor. Bron: IAS, 14 januari 2014