Het asbestschip de Otapan is onderweg terug naar Nederland, nadat Turkije weigerde het schip voor sloop toe te laten omdat het meer asbest bevat dan op de formulieren was aangegeven. Nog niet duidelijk is waar de Otapan in Nederland aan zal leggen, wie het schip gaat slopen en wie de kosten daarvan op zich gaat nemen. Bron: Ministerie VROM, 23 september 2006, diverse kranten eind september 2006.