Het asbestschip Otapan ligt sinds 16 oktober weer op zijn oude ligplaats in Amsterdam Noord. Het ministerie van VROM meldt dat eerst wordt bekeken welk bedrijf de hoeveelheid asbest in het schip gaat inventariseren, daarna wie de kankerverwekkende stof gaat verwijderen. Het schip moet uiterlijk 1 juni 2007 schoon zijn. Nederland draait voorlopig op voor alle kosten rondom de terugkeer en verwerking van de Otapan. Staatssecretaris Van Geel schat die vooralsnog op 1,5 tot 2 miljoen euro.Hij laat onderzoeken of de rekening kan worden verhaald op het Mexicaanse bedrijf Basilisk, dat eigenaar was van het schip toen het vertrok uit Amsterdam. Op zee is de Otapan eigendom geworden van de Turkse werf Simsekler, dat het schoongemaakte schip nog steeds wil hebben. Bron: ministerie van VROM, diverse kranten: 11-16 oktober 2006.