Een verdere ontwikkeling van de rechtspraak voor niet-loondienstgerelateerde asbestschade is nog steeds van belang, ook al bestaat er sinds 1 december 2007 een financiële tegemoetkomingsregeling voor niet-loondienstgerelateerde asbestslachtoffers. De overheid zal namelijk trachten om de betaalde voorschotten te verhalen op de verantwoordelijke partijen. Daarnaast kunnen slachtoffers ook zelf blijven kiezen voor de civielrechtelijke weg voor het verkrijgen van schadevergoeding en zullen zij daarop zijn aangewezen voor een vergoeding van hun volledige schade. Bron: Meijer, J.W.M.K. & Lindenbergh, S.D. (2008). Asbestschade buiten de werkomgeving. NJB, nr. 8, 22 februari, pag. 436-443.