De asbestsanering van de SS Rotterdam afgelopen jaar was het grootste asbestsaneringsproject uit de Nederlandse geschiedenis. Asbestverwijderaars draaiden in die periode 400.000 manuren. In die tijd verliet 4.500 ton met asbest besmet sloopafval het schip. De toegepaste adembeschermingstechniek wordt in ergonomisch opzicht als een grote stap vooruit gezien. De SS Rotterdam was ooit het boegbeeld van de Holland Amerika Lijn. Het krijgt nu aan de kade van de Rotterdamse haven de bestemming van multifunctioneel recreatiebedrijf. Bron: Labrijn, H.(2007). Ademhalingsbescherming met de langste adem. Arbo special, nr. 12, p. 12-14.