Naar aanleiding van eigen onderzoek meldt het NRC dat bij de sloop van de dertig jaar oude chemicaliëntanker Sandrien in de haven van Amsterdam milieuregels zijn overtreden en gebrekkig toezicht is gehouden. Begin maart legde de arbeidsinspectie de sloop van het schip in Amsterdam stil. Op de kade, naast het restant van de Sandrien, lagen asbestdeeltjes. Het ministerie van vrom heeft opdracht gegeven tot de sloop. Het schip, waarin asbest is aangetroffen, werd in 2001 door het ministerie aan de ketting gelegd. Het was onderweg naar India om daar te worden gesloopt. Vrom zegt pas een oordeel te kunnen geven als de sloop is voltooid. Bron: NRC, 30 januari 2007.