De koepel van woningcorporaties Aedes heeft in een brief aan het ministerie van I&M haar zorgen geuit over de toenemende kosten van een asbestsanering. Met name de manier van werken die voortvloeit uit de nieuwe NEN-normen roept grote vraagtekens op. De geactualiseerde, sterk aanscherpte normen voor asbestverwijdering in het Bouwbesluit staan niet in verhouding tot de risico’s die aan asbestverwijdering zijn verbonden. Bovendien maken ze asbestverwijdering onnodig duur en tijdrovend. Dat schrijft Aedes in een brief van 10 juni jl. aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bron: asbestenbouw.com, 17 juni 2013.