Volgens chemicus de Jong en arts de Waard zijn asbestvezels in de grond ongevaarlijk. Asbestsanering van grond is dus overbodig en bovendien slecht voor het milieu. Machines die bij die sanering worden gebruikt veroorzaken namelijk vervuiling van de lucht met roet en stof.

Bron: Tubantia / Twentsche Courant, 11 mei 2005