Van den Borre identificeert acht sectoren die het gemiddeld hoogste risico op mesothelioom laten zien. Het zijn de asbestverwerkende industrie, chemie, bouw, electriciteitscentrales, basismetaal, metaalproducten, spoorwegindustrie en de scheepsbouw. Deze gegevens komen voor een belangrijk deel overeen met gegevens in de databank van het IAS (IAS Monitor).Bron: Van den Borre, L. & Deboosere, P. (2015), IAS Monitor, par. 7.1.