Mensen die voor het asbestverbod als stoffeerder hebben gewerkt, lopen extra risico op een asbestgerelateerde ziekte, aldus Cruz. Dat geldt niet voor mensen die in de cosmetisch talkpoederindustrie hebben gewerkt, aldus Finley