Bonneterre vond een hoger dan gemiddelde mesothelioomincidentie bij arbeiders in een chloorfabriek, echter niet bij de groep die het meest intensief aan asbest was blootgesteld. Finley constateerde geen verhoogd risico op mesothelioom bij Amerikaanse automonteurs. Bron: Bonneterre, V. e.a. (2012); Finley, B.L. e.a. (2012).