Onderzoek in de Canadese deelstaat Ontario vond hoger dan gemiddelde aantallen mensen met mesothelioom en asbestose in de sectoren bouw en industrie (met name chemie, metaal- en elektrotechniek). In de bouw gaat het vooral om isoleerders, pijpfitters, loodgieters en timmerlieden. In de industrie betreft het vooral lassers, ketelmakers en monteurs van mechanica en machines. De Bono, N.L. e.a. (2021)