Mensen die meer dan 20 jaar als plaatwerker in de Amerikaanse of Canadese metaalindustrie hebben gewerkt, lopen een groter dan gemiddeld risico op mesothelioom en asbestose. Dat concludeert Welch na analyse van medische gegevens van meer dan 17.345 plaatwerkers die tussen 1986 en 2010 gevolgd zijn. Bron: Welch, L. e.a. (2015).