De Vereniging van Duitse Ingenieurs en het Duitse Gemeenschappelijke Verbond voor sanering van gevaarlijke stoffen hebben een discussienotitie uitgebracht waarin wordt gewezen op het risico van asbesthoudende tegellijm, gips en plamuur. Tegellijm en plamuur worden tot nu toe als relatief ongevaarlijk gezien, omdat de asbest erin sterk hechtgebonden is. Dit verandert echter bij sanering, renovatie en sloop wanneer vezels door bewerking wel vrij kunnen komen. Bron: VDI Nachrichten, 19 juni 2015.