In 2013 heeft de Inspectie SZW 115 scheepswerven geïnspecteerd. 13 werven voldeden niet aan de protocollen rond asbest. De IAS Monitor laat op de IAS-website zien dat de scheepsbouw tot de belangrijkste asbestrisicosectoren behoort. Bron: Inspectie SZW, AD, augustus 2014, IAS Monitor