Inspecties wijzen op onveilige asbestsituaties in tientallen scholen in het Verenigd Koninkrijk.
Docenten weten niet hoe ze met asbest om moeten gaan. Beheersplannen zijn verouderd of zijn er helemaal niet. In sommige scholen waren werklui bezig zonder bescherming de asbest te bewerken. Geschat wordt dat de meeste scholen in het Verenigd Koninkrijk asbest bevatten. Gemeentes worden geacht bij te houden hoeveel scholen asbest bevatten, maar ze hoeven niet te weten in welke staat de asbest is. Bron: The Independent on Sunday, 7 februari 2010.