Volgens de Britse Health and Safety Executive (HSE) kunnen voor 1999 gebouwde offshore installaties asbesthoudende materialen bevatten. Des te ouder de installatie, des te groter de kans dat isolatie en beschot, externe beplating, remvoeringen, elektrische schakelkasten en pakkingen asbest bevatten. Bron: HSE, 2 mei 2012.