Het kwaliteitssysteem GlobalGap wordt per 1 januari 2012 aangescherpt. Dan treedt GlobalGap versie 4 in werking. GlobalGap is een productstandaard, geinitieerd door de supermarkten die eisen stelt aan verse producten als tafelaardappelen, uien, kool en peen. Zonder GlobalGap-certificaat komen producten niet in de schappen van Europese supermarkten. Een van de wijzigingen per 1 januari as. is dat een teler voortaan jaarlijks voor alle (huur)percelen waarop GlobalGap-producten worden geteeld een risicoanalyse moet maken. Sloopactiviteiten (o.a. asbest) worden in deze analyse meegenomen. Bron: Boerderij, 15 november 2011.