Een Nieuwzeelandse commissie van wetenschappers meldt dat het asbestrisico voor huiseigenaren bij reparaties tijdens of na een aardbeving extreem laag is. Dit staat in een rapport dat onlangs is uitgebracht. Er bestaat alleen risico als de huiseigenaren zelf herhaaldelijk dat werk doen, zonder voorzorgsmaatregelen te nemen als het natmaken van het oppervlak en gebruik van een adembeschermend masker. In Australie wordt daarentegen wel gewaarschuwd voor incidentele asbestblootstelling bij renovatie van oudere huizen (van voor ca. 1985) Bron: EQC, 15 april 2015, ABC ABC Regional News (Australia), 8 april 2015