In principe is bij de aanvraag van een asbestsloopvergunning een asbest-inventarisatierapport verplicht. Soms is dit rapport echter níet vereist op grond van de bouwverordening, maar wél op grond van de Arboregelgeving. Bron: bwtinfo, 2 november 2007. Meer http://www.bwtinfo.nl