Straten, plantsoenen en daken schoonmaken na een brand waarbij asbest vrijkomt, kost gemeenten veel geld dat niet of nauwelijk is te verhalen. Maar ook al worden er miljoenen euro’s uitgegeven en is het gevaar voor de bevolking nihil, de gemeente doet het nooit goed, dat schrijft het vakblad Cobouw in een artikel. Omroep West citeert uit een blog van Menno van Duin, lector aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), een onafhankelijk adviesorgaan van de veiligheidsregio’s. Van Duin stelt vraagtekens bij asbestcrisissituaties en de rol van asbestsaneerders en adviesbureaus hierin. Mogelijk is sprake van belangenverstrengeling. De grens tussen adviseur en aannemer van het werk is niet altijd duidelijk, aldus Van Duin. Bron: wos.nl, 8 januari, cobouw.nl, 12 januari 2016