Tussen 1963 en 2010 zijn in Spanje 815 mensen met asbestose geregistreerd. In de asbestcementindustrie (189) en scheepsbouw (173) kwamen de meeste gevallen voor, gevolgd door de bouw (49) en metaal (35). Het meest voorkomende beroep was de machinebankwerker (114) gevolgd door lassers en plaatwerkers (88) en schilders, loodgieters, pijpfitters (59). Bron: Garcia Gomez, M. e.a. (2012).