Langdurig onderzoek (1971-2005) onder bijna 100.000 Britten die met asbest hebben gewerkt bewijst de sterke relatie tussen asbestblootstelling en het overlijden aan de ziekte asbestose of mesothelioom. Het aantal mensen in deze groep dat aan asbestose of mesothelioom is overleden is veel groter dan gemiddeld over de gehele bevolking verwacht zou kunnen worden. De factoren leeftijd, sexe, beroep en geboortecohort hadden invloed op het risico op zowel mesothelioom als asbestose. Bij mesothelioom was daarnaast de latentietijd van belang en bij asbestose de het eerste jaar waarop blootstelling plaatsvond. Het lijkt erop dat het risico op deze ziektes lager is naarmate men op een later moment is blootgesteld, mogelijk een effect van de invoer van beschermende maatregelen tegen blootstelling. Bron: Harding, A.E. & Darnton, A.J. (2010).