Van 124 mannelijke werknemers die tussen 1981 en 2008 in Hong Kong de stoflongziekte asbestose kregen zijn 86 aan kanker overleden. Longkanker en mesothelioom hadden een hoger dan gemiddeld aandeel bij deze groep.
Bron: Chen, M. e.a. (2011).